Timeline Milan Simecka

Generated by MeDigital Timeline


🔍


Úvod 1930-03-06 - 1990-09-24

Stručný životopis (timeline) Milana Šimečku, filozofa, publicistu a disidenta. Základom je životopis vydaný Nadáciou Milana Šimečku vo Februári 2016. Autorkou je Jolana Kusá.


Ďalšie odkazy
Československé dokumentační středisko
Životopis z Bohumína

 

Detstvo 1930-03-06 - 1945-09-01

Milan Šimečka sa narodil 6.3.1930 v Novom Bohumíne (teraz Bohumín) v Českej republike (ČSR). Vyrastal v rodine úradníka v česko-nemeckom tolerantnom prostredí, nasýtenom masarykovským humanizmom Z detstva si pamätal najmä masarykovské princípy lásky k pravde a duchovným hodnotám a hlboko zažitú skúsenosť tolerancie. Bol najmladším z troch súrodencov, matka bola v domácnosti, starala sa o deti. Najstaršia je sestra Ilona, nasleduje brat Alfred. Im a ich rodinám vďačil za to, že aj keď ako 14 ročný prišiel pri bombardovaní o matku, necítil sa počas dospievania ako opustená sirota, povedal na oslave svojej päťdesiatky. Otec mu zomrel už v roku 1941, teda fakticky bol úplnou sirotou od roku 1945.

Gymnázium 1945-09-01 - 1949-09-01

Gymnázium: Po okupaci Těšínska v říjnu 1938 se s rodinou přestěhoval do Ostravy. Zde v letech 1941 – 1945 absolvoval první čtyři třídy gymnázia. Studium dokončil na reálném gymnáziu v Novém Bohumíně, kde v roce 1949 absolvoval s výborným prospěchem ... Vďaka tomu, že bol sirota sa dostal do intenzívnej pozornosti a starostlivosti štátu, z čoho získal dojem, že štát je užitočná a dobrá ustanovizeň, ktorú treba podporovať.

Vysoká škola v Brne 1949-09-01 - 1954-09-01

Vysoká škola: Filosofická fakulta Brno. Po skončení gymnázia študoval na Filozofickej fakulte v Brne filozofiu , českú a ruskú literatúru (1949-53). Počas štúdia pracoval ako pomocná vedecká sila v slovanskom seminári, v knižnici, čo využil na to, aby prečítal množstvo literatúry a spomína na to, ako jednu z naúžasnejších etáp svojho života.

Rodina 1954-09-01 - 1957-09-01

Svatba s Evou Lahodovou: Po skončení štúdia sa oženil s PhDr. Evou, rod. Lahodovou, ktorá študovala na tej istej fakulte angličtinu, češtinu. Eva bola učiteľkou angličtiny na UK Bratislava, dokiaľ ju režim v roku 1978 z fakulty nevyhodil. Po ukončení vysokej školy učil Milan na jedenásťročnej škole a bývali spolu s Evou v v školskom byte. Po roku sa presťahovali do Bratislavy, kde sa im narodili dvaja synovia: Peter, nar. 1956, vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave, pracuje v Prahe v oblasti IT. Milan Martin, nar. 1957, vyštudoval stredné odborné učilište s maturitou, v dobe totality disident, pracuje v súasnosti ako novinár, publicista a spisovateľ, žije v Bratislave.

Učiteľ filozofie 1957-09-01 - 1970-09-01

Vysokoškolský učiteľ. Začínal ako asistent na Lekárskej a Farmaceutickej fakulte, kde učil budúcich lekárov a farmaceutov marxistickú filozofiu. Od roku 1957 prestúpil na Vysokú školu múzických umení Bratislava, najprv ako odborný asistent, potom ako docent ...

Robotník a disident 1970-09-01 - 1981-03-01

Robotnícke zamestnania: šofér v stavebnom podniku, bagrista, dispečer na betonárke. Začal sa angažovať v disente a v roku 1978 vydal zásadnú knihu o procese normalizácie Obnovenie poriadku v edici Petlice, ktorá potom vyšla aj v zahraničí ...

Väzenie 1981-03-01 - 1982-09-01

Väzenie. Milan Šimečka bol uväznený ... Po návrate napísal knihu Listy z väzenia, ktorá bola vydaná aj v anglickom jazyku

Disident na voľnej nohe 1982-09-01 - 1989-09-01

Disident na voľnej nohe. Milan Šimečka sa už po prepustení z väzenia odmietol zaradiť do štandarného pracovného procesu. Žil z honorárov za knihy vydané v zahraničí ...

Poradca prezidenta V. Havla 1989-09-01 - 1990-09-24

Predseda kolégia poradcov prezidenta V. Havla. V novembri 1989 i v nasledujúcich mesiacoch patril ako predstaviteľ Verejnosti proti násiliu v Bratislave medzi hlavných intelektuálnych protagonistov revolúcie. Svoju politickú činnosť bral ako službu rodiacej sa demokracii v česko - Slovensku. Po novembri 1989 bol desať mesiacov až do svojej smrti poradcom prezidenta ČSFR Václava Havla. Bol držiteľom niekoľkých literárnych cien, v roku 1986 mu bola udelená cena Jana Palacha, v roku 1990, mesiac pred jeho smrťou mu International Press Institute udelil cenu IPI Press Freedom Award za najlepší článok roku. Dňa 28.10. 1991 mu bol udelený prezidentom ČSFR Václavom Havlom Rad T.G. Masaryka 1. triedy in memoriam.

Zomrel 24.9.1990 1990-09-24 - 1990-09-24

Zomrel náhle na infarkt myokardu v Prahe. Je pochovaný v Bratislave, kde trvalo žil od roku 1954. Nadácia Milana Šimečku prevádzkuje web milansimecka.sk. Československé dokumentačné stredisko uverejnilo príspevok k 30-emu výročiu smrti Milana Šimečku, mimo iné aj informácie o štátnom pohrebe v Bratislave.